Inici » Política de vendes i devolucions

Política de vendes i devolucions


PROCÉS

L’usuari haurà de realitzar la inscripció al centre, esdeveniment o curs interessat a través del web a la corresponent pàgina d’inscripció o bé emplenant el full d’inscripció, descarregable des del web, dissenyat per a això. En aquest últim cas, l’usuari haurà d’enviar via correu electrònic a gerencia@cimski.com aquest full d’inscripció juntament amb el comprovant de pagament.L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció completa i el pagament. Un cop realitzats se li enviarà una confirmació d’inscripció. Totes les inscripcions que no hagin estat abonades en un termini de 2 dies seran anul·lades i perdran la reserva. Si arribat el dia d’inici de l’activitat, l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça ni, per tant, d’assistència.Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats al web i en les condicions següents:Les cancel·lacions s’han d’informar per escrit 15 dies abans de la celebració de l’activitat, enviant un correu electrònic a gerencia@cimski.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar totes les dades de la inscripció, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar un esdeveniment si no hi ha suficients inscrits.Els pagaments per inscripcions a activitats cancel·lades seran retornats íntegrament. No es farà cap altre tipus de compensació.